Związek Polaków w Niemczech. Ludzie. Idee. Pamięć 10. - 12.11. 2022

Wystawa plenerowa pt. "Związek Polaków w Niemczech. Ludzie. Idee. Pamięć". Ekspozycję przygotowało Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie. Współorganizatorami byli Muzeum Ziemi Złotowskiej i Dom Polski w Zakrzewie. Okazją była 100 rocznica powstania Związku Polaków w Niemczech.

Na planszach wystawy zaprezentowano najwybitniejsze postacie z życia związku m.in.: życiorysy dwóch Prezesów: Hr. st. Sierakowskiego i ks. dr B. Domańskiego, działalność Związku w poszczególnych dzielnicach i najważniejsze wydarzenia, tj. Kongres Polaków w Berlinie w 1938 r. Wystawę kończą tablice prezentujące martyrologie działaczy polskich po wybuchu II wojny światowej.

 

 
Data wydarzenia: 10-12.11.2022

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK