Grupa zabytków ofiarowanych

Wśród rosnącej ostatnio grupy zabytków ofiarowanych do zbiorów archeologicznych przez przypadkowych odkrywców uwagę zwraca koncentracja przedmiotów metalowych – przede wszystkim różnych brązowych fibul, pochodzących z okresu wpływów rzymskich.

 

Dzięki precyzyjnym informacjom o miejscu ich znalezienia, zidentyfikowano skupisko osadnicze z pierwszych wieków naszej ery, rozciągające się od Ujścia do Piły. Jego funkcjonowanie było niewątpliwie związane z kontrolowaniem funkcjonującego tu skrzyżowania szlaków komunikacyjnych wschód – zachód i północ – południe.

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK