Najdłuższy Marsz 2... czyli indiańskie oblicza Ameryki Północnej

(08.09. - 13.11. 2022 r.)

Tematem wystawy była chęć zaprezentowania przez autora indiańskich kultur z kontynentu Ameryki Północnej widzianych z perspektywy jego udziału w historycznym przedsięwzięciu tubylczych Amerykanów, jakim był wielokulturowy Najdłuższy Marsz 2. Był to drugi indiański marsz zorganizowany w 2008 roku po trzydziestu latach (pierwszy miał miejsce w 1978 roku), przemierzający całe Stany Zjednoczone, od San Francisco w Kalifornii, do leżącej na wschodnim wybrzeżu stolicy kraju – Washingtonu DC. Organizatorem Najdłuższego Marszu 2 był Dennis J. Banks (1937-2017), Nowacumig (w języku Ojibwa) – amerykański Indianin z narodu Chippewa z rezerwatu Leech Lake, działacz społeczno-polityczny rdzennych Amerykanów, znany lider Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) i okupacji Wounded Knee w 1973 roku, organizator Świętych Biegów na świecie i Najdłuższych Marszy w USA, nauczyciel, twórca i aktor. Hasłami przewodnimi Najdłuższego Marszu 2 były: suwerenność, sprawiedliwość, pokój, zdrowie, ochrona świętych miejsc i ochrona środowiska, czyli Matki Ziemi.

Na wystawie zaprezentowano przedmioty i artefakty kultury materialnej (oryginały oraz repliki) indiańskich plemion zamieszkujących różne regiony Stanów Zjednoczonych oraz fotografie.

 

Autorem wystawy był dr Adam Piekarski - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym oraz Wydziale Historii Uniwersytetu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej, gdzie uzyskał tytuł doktora. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian. Członek PolskoAmerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego PAES/PATE im. Bronisława Malinowskiego (Polish-American Ethnological Society in Memory of Bronislaw Malinowski, Atlantic City Task Force Group). Członek Narodowego Muzeum Indian Amerykańskich w Waszyngtonie (The National Museum of American Indian, Washington, DC). Od wielu lat zajmuje się problematyką związaną z historią Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych oraz tubylczych narodów kontynentu.

 

 
Obrazów w galerii: 9

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK