Landesmuseum Schneidemuhl

Grupą obiektów wyróźniającą sie na tle pozostałych tworzy dwanaście naczyń glinianych, popielnic kultury łużyckiej i kultury pomorskiej. Na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym, co więcej na ich niekorzyść przemawiają różnorodne wykruszenia i ubytki. Są to jednak jedyne zabytki, które przetrwały do naszych czasów z Landesmuseum Schneidemühl. Było to muzeum o bardzo bogatych zbiorach archeologicznych, które zostały zniszczone i rozproszone w wyniku walk o Piłę w 1945 roku. Choć zaginęła również muzealna i badawcza dokumentacja, to jednak jedno z naczyń – popielnicę twarzową udało się zidentyfikować. Pochodzi ona z badań wykopaliskowych, które w 1932 roku prowadził dr Friedrich Holter (założyciel i kierownik przedwojennego pilskiego muzeum) na cmentarzysku kultury pomorskiej w obecnym Dolniku, gm. Krajenka.

 
Obrazów w galerii: 5

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK