Kolekcja pamiątek po Straży Granicznej

Muzeum Okręgowe w Pile posiada największą w kraju kolekcję pamiątek po Straży Granicznej (SG), funkcjonującej w Polsce w latach 1928-1939. Kolekcja liczy około 400 obiektów.

 

Do najciekawszych należą: jedyna znana w kraju kurtka mundurowa szeregowego SG po strażniku Stanisławie Krajniaku z komisariatu Luchowo koło Łobżenicy, odznaki pamiątkowe z legitymacjami, medale, orzełki SG, nieśmiertelnik SG z Ujścia, szabla polska wz. 1921/22 wyłowiona ze stawu koło komisariatu SG w Kaczorach, orzeł ze słupa granicznego II RP.

 

Wśród dokumentów wymienić należy świadectwa szkół SG, legitymacje służbowe i odznaczeniowe, dokumenty awansów. W kolekcji pamiątek po SG największą grupę stanowią zdjęcia ze szkół, obrazujące służbę oraz życie rodzinne.

 

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK