Kolekcja ceramiki chodzieskiej

Kolekcję wiodącą o charakterze regionalnym stanowi ceramika chodzieska, która należy do największych kolekcji muzealnych w Polsce. Większość wyrobów pochodzi z Fabryki Fajansów Stanisława Mańczaka, działającej w Chodzieży w latach 1921-1936. W zdobnictwie chodzieskim dominowały motywy inspirowane polską sztuką ludową. Na uwagę zasługuje unikatowy „serwis zakopiański”, kształtem nawiązujący do góralskich drewnianych czerpaków oraz talerz z przedstawieniem krakowianki autorstwa Janiny Gaikówny. Zbiór ceramiki chodzieskiej stanowi kolekcję otwartą, powiększaną sukcesywnie o wyroby z powojennych fabryk porcelany i porcelitu. Są to przykłady wzornictwa stosowanego na przestrzeni lat 50. - 70. XX w. Warto wyróżnić figurki pikasowskie zaprojektowane pod koniec lat 50. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie przez wybitnych polskich rzeźbiarzy: Hannę Orthwein, Mieczysława Naruszewicza, Henryka Jędrasiaka.

 

Kolekcja ceramiki chodzieskiej

Obrazów w galerii: 11

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK