Kolekcja mundurów Wojska Polskiego z okresu 1914-1945

Kolekcja mundurów Wojska Polskiego z okresu 1914-1945, liczy około 60 sylwetek mundurowych. W zbiorach działu historycznego znajduje się jedyna znana w Polsce bluza maskująca dragona Jerzego Adamskiego z 10 Pułku Dragonów I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

 

Do najciekawszych należą również sylwetki mundurowe:

  • NN oficera piechoty armii gen. Józefa Hallera z lat 1917-1919;
  • kapitana Stanisława Zalfresso – Jundziłła, oficera Korpusu Ochrony Pogranicza z Trok, poległego w 1942 roku;
  • NN majora artylerii z 2 Dywizji Strzelców Pieszych; ppłk Zdzisława Orłowskiego z okresu służby w I Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - dar ojca profesora Eustachego Rakoczego z klasztoru Ojców Paulinów z Jasnej Góry oraz
  • sylwetka mundurowa majora Kazimierza Rybickiego z Piły, dwukrotnego kawalera krzyża Virtuti Militari, który na Powstanie Wielkopolskie uciekł z pruskiej jednostki balonowej z Piły.
 

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK