Lekcje muzealne dla klasy IV-VI

ETNOGRAFIA

Dział Edukacji i Promocji, tel. 67 211 07 89

Tematy lekcji muzealnych z zakresu sztuki ludowej oraz obrzędowości dorocznej odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

ACHEOLOGIA

Jarosław Rola, tel. 67 211 07 82

 

1. Pod lupą archeologa

Prezentacja przeznaczona jest dla słuchaczy, którzy dopiero poznają co to jest historia, archeologia, czy zabytek. W trakcie spotkania – na prostych przykładach pokazywane są metody pracy archeologów i osiągane przez nich wyniki.

 

2. Wykopaliska i odkrycia archeologiczne na Krajnie

Badania archeologiczne prowadzone są obecnie w różny sposób, nie ograniczający się tylko do klasycznych badań wykopaliskowych. Prezentacja przybliża sposób, w jaki obecnie archeolodzy prowadzą badania i pozyskują źródła niezbędne dla rekonstrukcji odległej przeszłości.

 

3. Szacunek dla zmarłych. Obrządek pogrzebowy na Krajnie w epokach kamienia, brązu i żelaza

Prezentacja przybliża szczegóły obrządku pogrzebowego charakterystycznego dla społeczności Krajny. Za ilustracje służą odkrycia przede wszystkim z dorzecza środkowej i dolnej Noteci.

 

4. Cmentarzysko z okresu średniowiecza przy ul. 11 listopada w Pile

W prezentacji przedstawiono wyniki ratowniczych badań archeologicznych, które przeprowadzono w rezultacie odkrycia przy ul. 11 Listopada w Pile. W rezultacie pozyskano informacje, które pozwoliły na sformułowanie hipotezy o wydarzeniach związanych z przedlokacyjnym okresem rozwoju Piły.

 

5. Badania archeologiczne na Ziemi Nadnoteckiej

Przedstawiono tu historię badań archeologicznych prowadzonych na terenach Ziemi Nadnoteckiej – od pierwszych poszukiwań u schyłku XVIII w. i w XIX w., przez prace archeologów I połowy XX w. po wyniki ostatnich lat.

 

6. Zanim powstała Krajenka

W łatwej do przyswojenia formie przedstawiono tu najdawniejsze dzieje Krajny i zamieszkujących je społeczności – od pojawienia się pierwszych grup koczowników po zaniku ostatniego lądolodu do pojawienia się najstarszych źródeł pisanych na tych terenach u schyłku wczesnego średniowiecza.

 

 

HISTORIA

Sylwia Klimaszewska, tel. 67 211 07 95

 

1. Spacerkiem po muzeum

Odczytywanie szyfrowanych informacji, odnajdywanie obiektów, tworzenie mapy, czytanie planu muzeum… To wszystko podczas zajęć, na których uczestnicy poruszając się po wyznaczonej na planie muzeum trasie rozwiązują zadania i wykonują polecenia, które pozwolą im skupić uwagę na wybranych zagadnieniach, a równocześnie… po prostu - nie nudzić się podczas zwiedzania.

 

2. Rycerze, herby, legendy…

Dlaczego tarcza herbowa ma kształt tarczy rycerskiej? Co malowano w herbach? Dlaczego w godle polskim widnieje orzeł na czerwonym tle? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy dzieci na zajęcia w muzeum. Poprzez aktywne uczestnictwo uczniowie na dłużej zapamiętają po co rycerzowi herb, co to takiego herbarz i ilu braci miał legendarny Lech.

 

3. Budujemy średniowieczne miasto

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych miłośników historii. Dzieci na podstawie udzielanych informacji zbudują średniowieczne miasto miniaturkę. Wyznaczą rynek, ulice, postawią ratusz, kościoły, domy mieszczan i mury miejskie. Dowiedzą się, co zapisane było w prawie miejskim i do czego służył ratusz.

 

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK