Wystawy w roku 2023

Kirasjerzy, kirasjerzy

09.02.2023 - 30.04.2023

 

Największa w kraju kolekcja prezentująca ciężką jazdę okresu XVIII - XX w. Na wystawie znajdzie się kilkanaście sylwetek kirasjerów, głównie z krajów Europy Zachodniej. Obok sylwetek eksponowana będzie broń biała i palna, siodła oraz wizerunki kirasjerów.

Archeologia bez łopaty

13.05.2023 - 13.08.2023

 

Archeologia jest nauką zajmującą się wieloaspektowym odtwarzaniem przeszłości ludzkiego osadnictwa w oparciu o jego materialne pozostałości. Przez długi czas podstawową metodą pozyskiwania źródeł naukowych były badania wykopaliskowe.

V dzielnica Związku Polaków w Niemczech

07.09.2023 - 05.11.2023

 

Ekspozycja zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Pile z okazji 100. rocznicy powołania V dzielnicy ZPwN. Wystawa zaprezentuje zarówno bogate zbiory naszego Muzeum, jak i Muzeum Ziemi Złotowskiej.

Zabytkowe rowery  z XIX w.

16.11.2023 - 14.01.2024

 

Ekspozycja zabytkowych rowerów  z XIX w. Kolekcjoner prezentuje bardzo rzadkie w skali europejskiej rowery drewniane z XIX wieku, które w Polsce praktycznie na rynku antykwarycznym nie występują. Kolekcja w całości została zakupiona w krajach Europy Zachodniej.

 

Czytaj więcej

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK