Kolekcja fotografii pilskich atelier z lat 1882 – 2011

Kolekcja fotografii pilskich atelier z lat 1882 – 2011. To około 1000 fotografii pochodzących z wielu pilskich atelier:

  • Oskara Merkela,
  • Teodora Graszyńskiego,
  • Franciszka Lulkowskiego,
  • Antona Sikorskiego,
  • Władysława Janickiego,
  • Romana Zaranka.

Obrazują one zarówno Piłę i życie jej mieszkańców; Polaków, Niemców i Żydów sprzed 1945 roku, jak i po zniszczeniach II wojny, które zmieniły w dramatyczny sposób zabudowę miasta.

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK