Więcej w tym dziale

Dane teleadresowe

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica
ul. Browarna 7
64-920 Piła
Tel.:
67 212 71 37, 67 211 07 80
Dyrektor muzeum
Ziemowit Niedźwiecki
Zastępca Dyrektora
Roman Skiba
Dział Archeologiczny
kierownik: dr Jarosław Rola
Tel.:
67 211 07 82
Dział Etnograficzny
Roman Skiba
Tel.:
67 286 60 90
Dział Sztuki
kierownik: Zuzanna Miłobędzka
Tel.:
67 211 07 89
Dział Historyczny
kierownik: Marek Fijałkowski
Tel.:
67 211 07 83
Dział Edukacji i Promocji
Tel.:
67 211 07 95
Dział Administracyjny
kierownik: Artur Kowalik
Tel.:
67 211 07 81
Dział Finansowo-Księgowy
Główny księgowy: Zbigniew Kurkiewicz
Tel.:
67 211 07 85
Tel.:
67 211 07 84Beata Wojczyńska
Tel.:
67 211 07 84Renata Ziemkowska
Sekretariat i kadry
Małgorzata Wiszowata
Tel.:
67 212 71 37, 67 211 07 80
Fax:
67 215 35 77
Główny Inwentaryzator
Marek Fijałkowski
Tel.:
67 211 07 83
Pracownia plastyczno-konserwatorska
Izabela Stawicka-Pipowska
Tel.:
67 211 07 89
Informatyk
Wojciech Kamuda
Tel.:
67 211 07 81
Biblioteka
Zdzisław Kamiński
Tel.:
67 211 07 87
Archiwum Zakładowe
Beata Wojczyńska
Tel.:
67 211 07 84

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK